Skip directly to content

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

1. Het tennisjaar van Cantincrode loopt van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar.

2. De leden worden tijdens vastgestelde uren en dagen in de maand januari (zie website of infobord) uitgenodigd in het clubhuis voor inschrijving tennislessen en/of competitie, controle en eventuele aanpassing van hun persoonlijke gegevens, afhalen van de overschrijvingsformulieren voor betaling van het lidgeld, enz.

3. De tennisterreinen van Cantincrode zijn UITSLUITEND toegankelijk voor leden.

4. Elk tennislid kan een gastspeler/ster uitnodigen voor 1 speeluur. 
Dit mag maximum 3 maal per seizoen en elke gastspeler/ster kan maar 3 keer worden uitgenodigd. De prijs voor de uitnodiging bedraagt 4 Euro per persoon en per uur, en dient betaald aan de dienstverantwoordelijke. Elke gastspeler dient genoteerd in het daartoe voorziene boek.

5. Alle spelers zijn verplicht een aangepaste en volledige tenniskledij (tennisshirt en broek, kousen en pantoffels zonder uitstekenderibbels) te dragen op het tennisterrein. Uitzondering kan gemaakt worden voor een pullover en trainingspak.

6. De verlichting van de kunstgravelvelden kan enkel gebruikt worden tijdens de normale openingsuren (max tot 22.30h !!) van het clubhuis. Enkel het tennisbestuur kan hier afwijkingen toestaan.
Het aansteken en doven van de verlichting wordt, op aanvraag, gedaan door de verantwoordelijke van de toogdienst.

7. RESERVATIE gebeurt via het elektronische reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen. Nieuwe leden ontvangen via het secretariaat een vast individueel aansluitingsnummer evenals een wachtwoord. Beide gegevens heb je nodig om in te loggen op de reserveringssite van Tennis Vlaanderen, zowel voor reserveren van terreinen als inschrijven voor tornooien.  Misbruik van het systeem zal streng gecontroleerd worden en kan leiden tot sancties vanwege het tennisbestuur of de Raad van Beheer van de VZW Cantincrode (waarschuwing, schorsing of zelfs stopzetting van het lidmaatschap – zie artikel 12).
NIEMAND MAG ONDER DE NAAM VAN EEN ANDERE PERSOON EEN TERREIN RESERVEREN!  OOK NIET ONDER NAAM VAN EEN FAMILIELID.
Wanneer je gereserveerde wedstrijd niet kan doorgaan gelieve dan zo snel mogelijk je terrein leeg te maken zodat een ander lid het terrein kan reserveren.
Bij dubbelwedstrijden dienen de 4 namen van de spelers geregistreerd te worden.

8. Op de terreinen 1-2-7-8 vangen de speelbeurten aan op het half uur. Op de terreinen 3-4-5-6 vangen de speelbeurten aan op het uur.
Dit om de sproeibeurten van de terreinen 3 t.e.m. 8 beter te kunnen verdelen.

9. Het bestuur kan voor sportmanifestaties (zoals interclub) de normale reservatie opschorten.  

10. Tijdens de officiële tornooiweken gebeurt de reservatie aan de wedstrijdtafel. Tornooiwedstrijden hebben altijd voorrang op andere matchen. Ook interclubwedstrijden en lessen hebben voorrang op andere matchen. Bij regenweer behoudt het bestuur het recht om deze te laten doorgaan op terreinen 1 en 2 en de eventueel geplande matchen te wissen.

11. Onderhoud heeft strikte voorrang op reservaties. Dit is in het belang van alle leden, om op goede terreinen te kunnen spelen.

12. De bestuursleden zullen waken over de naleving van dit reglement. Overtredingen kunnen leiden tot vermaningen, onmiddellijke verwijdering van de terreinen, tijdelijke schorsing of uitsluiting.
Het bestuur spreekt na horing sanctie uit.  Uitsluiting dient uitgesproken door de Raad van Bestuur.

13. Elk lid is verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering.

Ieder lid wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het reglement

* In het kader van algemeen onderhoud zal OP ALLE LEDEN beroep worden gedaan voor bepaalde werkstonden. Bij selectie voor wedstrijden kan hiermede rekening gehouden worden. Geen gevolg geven aan een oproep kan een sanctie voor gevolg hebben.

* Elk lid wordt ingedeeld in een groep waarmee hij/zij enkele keren per jaar de toogdienst mee zal moeten verzorgen. Dit is een essentieel onderdeel van het lidmaatschap van Cantincrode. Leden die zich hieraan onttrekken kunnen geen lid blijven van Cantincrode.