Skip directly to content

Reservatie terreinen

Reserveer een terrein

 

 

Reserveer je terrein
 
Ga naar de website van Tennis Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

Wil je hulp bij de reservatie, dan kan je alle uitleg vinden in dit word doc of deze powerpoint.
Een klik op deze link zal het overeenkomstige document downloaden.  Daarna kan je het openen met de juiste viewer software.

Uittreksel uit het reglement:

Reservatie gebeurt via het elektronische reserveringssysteem van de Tennis Vlaanderen. Elk aangesloten lid ontvangt een lidkaart waarop zijn individueel aansluitingsnummer vermeld staat evenals een wachtwoord. Beide gegevens heb je nodig om in te loggen op de reserveringssite van de site van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be).  Misbruik van het systeem zal streng gecontroleerd worden en kan leiden tot sancties vanwege het tennisbestuur of de Raad van Beheer van de VZW Cantincrode (waarschuwing, schorsing of zelfs stopzetting van het lidmaatschap – zie artikel 12).

Niemand mag onder de naam van een andere persoon een terrein reserveren!  Ook niet onder naam van een familielid.

Wanneer je gereserveerde wedstrijd niet kan doorgaan gelieve dan zo snel mogelijk je terrein leeg te maken zodat een ander lid het terrein kan reserveren.

Bij dubbelwedstrijden dienen de 4 namen van de spelers geregistreerd te worden.